När någon har avlidit kontaktas ofta Svenska kyrkan. Om det är genom en olycka kan en präst följa med poliser och lämna dödsbud. På sjukhus finns präster, och anhöriga kan få hembesök av en präst efter ett dödsfall om stöd behövs. Det behöver inte handla om att man vill prata om religion eller vad som ska hända efter döden. Det går lika bra att prata allmänt om vad som hänt, om hur begravningen ska se ut eller om vad man känner att man vill ta upp. Präster är vana vid att möta människor i alla livets skeden. De träffar både på sorg, glädje och hopplöshet i sitt yrke. Man behöver inte vara orolig över att kontakta Svenska kyrkan, oavsett hur man känner. Man måste inte heller vara troende för att göra det.

Mycket runt begravningen

När någon har avlidit är det en hel del att stå i för de efterlevande. Det kanske ska göras en bouppteckning, räkningar ska betalas, bostaden ska sägas upp med mera. Dessutom ska man ha tid att sörja. Då kan det vara av stor vikt att kunna kontakta kyrkan och få prata med någon. De kan svara på frågor och kanske också hjälpa till med att läsa testamente med mera.

Får alla ha begravning i kyrkan?

Om den avlidne varit med i svenska kyrkan får man ha begravningen i kyrkan och ha en präst närvarande. Om så inte är fallet är det inte någon självklarhet att ha begravning i kyrkan. Ibland kan man få vara i kyrkorummet även om medlemskap saknas. Det är dock inte säkert att man kan vara i den kyrka man önskar.

Måste en präst vara med?

Nej, det finns inga krav på att en präst från Svenska kyrkan ska vara med vid en begravning. Man behöver inte heller ha med en begravningsofficiant vid en borgerlig begravning. Om man som anhörig vill det, kan man ta hand om hela begravningen själv. För att transportera den avlidne behöver man dock oftast anlita en begravningsbyrå. Ibland väljer man dock att hålla en ceremoni utan att den avlidnes kropp eller aska är med. Man kan också begrava den avlidne utan att ha någon ceremoni alls. Kanske har man som anhörig inte känt den avlidne så väl, eller så har man inte haft så bra kontakt.

Begravning för den som inte är medlem i kyrkan

Om man inte är med i Svenska kyrkan när man avlider har man fortfarande rätt till en begravning. Alla som bor i Sverige betalar begravningsavgift och det gör att man har rätt till en begravningsplats på en kyrkogård oavsett om man väljer att begravas som urna eller kista. Man kan också få en ceremoni. Den sker dock i en borgerlig lokal, eller utomhus och man får en borgerlig officiant om man så vill.