Vissa kommer till en punkt i livet då det är dags att köpa en bostad. Men att hitta rätt hus att köpa är inte alltid så lätt. I dag säljer både privatpersoner och företag bostäder samt andra lokaler. Men vad som också blivit allt vanligare är att Svenska kyrkan säljer av fastigheter. Men hur är det att köpa en bostad från kyrkan?

Skriv kontrakt

Liksom när det gäller köp av alla fastigheter bör man alltid skriva kontrakt. Så gäller även när man köper en fastighet av Svenska kyrkan. I kontraktet bör det framgå när man får tillträde till fastigheten, vem som ska stå för eventuella dolda fel, samt i vilket skick fastigheten lämnas.

Varför säljer Svenska kyrkan fastigheter?

Det finns flera anledningar till att Svenska Kyrkan säljer sina fastigheter. Många gånger handlar det om rent ekonomiska skäl. Församlingar har inte råd att ha kvar lokalerna, eller så har de inte längre någon funktion för församlingen i takt med att den tappat medlemmar. Ibland är det också så att en fastighet har allt för stora renoveringsbehov för att det ska vara lönsamt för församlingen att rusta upp den och därför väljer man istället att sälja av den.

Att köpa hus

Det finns en hel del att tänka på när man ska köpa hus och som köpare är det inte fel att ha en checklista att gå efter. Det allra första man bör ha koll på är om fastigheten verkligen är det man söker. Passar den alla behov eller kan man enkelt göra fastigheten i ordning? Om det finns renoveringsbehov måste du se över om du kan leva med det, och om du så småningom har möjlighet att göra fastigheten fräsch.

Vilka fastigheter säljs av Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan säljer i regel av fastigheter som inte behövs längre. I regel säljs inte större kyrkor, även om det också förekommer. Det är dock främst lokaler som församlingshem, kontorsbyggnader och liknande som säljs av i ett första skede. Många av församlingens uppgifter kan utföras i kyrkan, och ett stort kontorskomplex är sällan nödvändigt.