I hela landet finns Svenska kyrkans församlingar. Ett av de uppdrag församlingarna har är att erbjuda möjlighet till begravning för invånarna. Det handlar både om att det ska finnas tillgängliga gravplatser och att det ska finnas lokaler som är möjliga att använda för en begravningsceremoni. Ofta är det Svenska kyrkans egna kyrkor som används.

Att förbereda för begravningen

När någon dött blir det nästan med detsamma dags att börja förbereda för begravningen. Det kan vara svårt att klara det själv, speciellt när döden kommit hastigt och sorgen är chockartad. Välj en begravningsbyrå i Göteborg som du kan lita på. På det sättet kan du få hjälp genom hela processen. Det är fler saker än man först kan tro som måste ordnas och på begravningsbyrån har de all kunskap och information som behövs.

Måste begravningen ske i Svenska kyrkan?

När Svenska kyrkan slutade vara en statskyrka gjordes ett nytt avtal om just begravningar. I nästan hela Sverige är det Svenska kyrkan som har begravningsuppdraget (Stockholm och Tranås har andra avtal). Det innebär att Svenska kyrkan har plikt att skapa möjligheter för alla att hålla sin begravning och att få tillgång till en gravplats. Däremot finns det ingen plikt att ha en begravningsceremoni i Svenska kyrkan. Det står alla fritt att själva utforma begravningsceremonin utifrån vad som stämmer överens med den dödes och de anhörigas tro. Trots det sker väldigt många begravningar fortfarande i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans lösningar i coronatider

Precis som med nästan allt annat har begravningarna påverkats av corona. Med de strängaste restriktionerna skulle det bara vara tillåtet att samlas åtta personer på samma plats, vilket gjorde att familjer skulle behöva välja vem som skulle få närvara. Relativt snabbt skapades ett undantag för just begravningar, och det blev istället tillåtet för 20 personer att närvara. Det är långt ifrån tillräckligt för alla, och även när restriktionerna varit mildare har det kunnat vara komplicerat. Den som tillhör en riskgrupp har kanske inte velat delta eller kunnat göra den resa som skulle behövas. Ett alternativ som testats i Svenska kyrkan på många håll är att en del kunnat vara med genom livestreaming, där begravningen följs via nätet.

Vilka lösningar som kommer användas även efter pandemin är än så länge osäkert. Finns det behov av mindre traditionella alternativ går det alltid att prata med begravningsbyrån. De kan hjälpa till genom att förklara olika alternativ och kan också prata med den aktuella församlingen i Svenska kyrkan.