Svenska kyrkan är ett kristet trossamfund med säte i Uppsala, som har drygt 5,6 miljoner medlemmar. Detta motsvarar nästan halva Sveriges befolkning, och är således det största trossamfundet i Sverige. Svenska kyrkan var statskyrka från år 1536 till år 2000 då den skildes från staten, enligt Wikipedia. Idag har Sverige ingen statskyrka.

Svenska kyrkans lära

Från början var Svenska kyrkan en del av den romersk-katolska kyrkan. När Sverige gick över till att vara protestantiskt från att ha varit katolskt, under reformationen, blev också Svenska kyrkan evangelisk-luthersk. Enligt sig själva är Svenska kyrkan teologiska progressiv och öppen.

Vad gör Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan anordnar många olika aktiviteter, och utför flera av de kristna ceremonierna. De anordnar bland annat dop, konfirmation, bröllop, begravningar och gudstjänster. De håller också i mässor, barnverksamhet, sociala träffar, musikspelningar, föreläsningar och mycket annat. De har också en jourhavande präst som man kan ringa och prata med. Många av aktiviteterna och ceremonierna är öppna för allmänheten, oavsett om man är medlem eller inte, men en del kräver medlemskap. För att gifta sig inom Svenska kyrkan måste minst en person i paret vara medlem. Man behöver också vara medlem för att få rösta eller ställa upp i kyrkovalet, och för att ens begravningsceremoni ska hållas enligt Svenska kyrkans ordning. Medlem blir man genom att döpas i Svenska kyrkan. Om man är medlem betalar man kyrkoskatt till Svenska kyrkan, som går till att finansiera deras verksamhet. Därför väljer många att gå ut.

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift. Stiften leds av stiftsfullmäktige och en stiftsstyrelse tillsammans med en biskop. Uppsala stift, där hela organisationens säte finns, har dock två biskopar. En är ärkebiskop, vilket är den högsta titeln inom Svenska kyrkan. Stiften är indelade i församlingar. Man tillhör som medlem den församling som rent geografiskt ligger där man är folkbokförd.