Ett kapell kan vara allt från ett särskilt andaktsrum i en profan byggnad till en liten kyrka. Ordet kommer från det latinska Capella som betyder liten kappa. Vad har då kappor att att göra med andaktsrum? Jo, det handlar om att helgonet Martins av Tours kappa förvarades i en särskild byggnad som fått ge namn åt detta kristna fenomen inom byggnadskonsten. Kapell är i regel avsedda för sociala aktiviteter som gudstjänster. En kyrka kan ha ett eller flera kapell avsedda för särskilda ändamål, som till exempel dop eller begravningsgudstjänster. En kaplan är en föreståndare för en församling i anslutning till ett visst kapell. Många kapell är fantastiska skapelser som verkligen imponerar men man kan faktiskt bygga ett eget andaktsrum i anslutning till sin egen bostad eller tillsammans med andra i en församling. I den här bloggposten ska vi ge några tips på hur man kan gå till väga och vad det är bra att tänka på.

Tips till kapellbyggare

Vad är det i inredningen och arkitekturen som ger den där speciella känslan som många förknippar med ett kapell? Det kan vara olika saker och olika personer kanske ger olika svar på frågan. Men det finns ett par arkitektoniska koncept som går igen. Rymd och ljus är något många förknippar med kyrkor och kapell. Det kan man åstadkomma med väl tilltagen takhöjd och ljusinsläpp som är stort i förhållande till byggnadens storlek. Planlösningen är i regel öppen, ofta har ett kapell bara ett litet gemak och ett enda, större rum. Det är i regel ljusa och diskreta färger som gäller. En bild, som en altartavla, eller ett föremål, kanske en dopfunt, kan bli något att samlas runt och själva hjärtat av kapellet. vill du inte bygga ett eget kan du alltid se efter om det någon kyrka eller ett kapell till försäljning. I Sverige har vi så många kyrkobyggnader med små församlingar att det faktiskt händer då och. Sådana byggnader brukar dock avsakraliseras, som de heter. De innebär att de inte längre är kyrkorum utan en byggnad för vilken nya ändamål väntar.

Måste man vara kristen?

Termen kapell används, som vi redan varit inne på, inom kristendomen. Man har dock samma typ av byggnad eller rum i de flesta kulturer och det fyller ett allmänmänskligt behov även om de kanske då går under ett annat namn än just kapell. Vår svenska stadskyrka är väldigt öppen idag och att vara kristen kan innebära många olika saker. Influenser från andra trosriktningar är vanliga bland kristna och givetvis kan man bygga något som har samma funktion som ett kapell fast man känner sig lika besläktad med till exempel buddhismen eller hinduismen. Eller om man definierar sig som andlig snarare än som tillhörande en viss religion. Om man är mycket inspirerad av en annan trosriktning än kristendomen kanske man väljer ett annat formspråk men Byggmax.se är en bra källa till virke och verktyg, oavsett hur och vad du väljer att bygga. Ett kapell kan med fördelas konstrueras av material man hämtar på platsen. Det ger en fin känsla av enhet och harmoni.