Ordet liturgi kommer ursprungligen från det grekiska språket. Liturgi är en religiös grupps gudstjänst eller gudstjänstordning. Under en gudstjänst bärs liturgiska kläder av de tjänstgörande prästerna.

Liturgiska kläder
Bruket att bära liturgiska kläder varierar mellan olika kristna samfund. Det har exempelvis blivit vanligare inom frikyrkan på senare år traditionellt sett har man tidigare inte använt sådana.

Alban
Alban är det grundläggande liturgiska plagget. Som namnet antyder är den vit. Alban symboliserar dopdräkten och dopets renhet. Den utgör även en bild för alla döptas allmänna prästadöme. Plagget alban, är en vit långskjorta. Den är sammanhållen med ett band eller rep, kallat cingulum. Det skulle kunna vara en idé att sätta namnlappar i sin och kollegornas alban så att man inte blandar ihop dem.Liturgiska kläder och färger 2

Stola
Direkt ovanpå alban bär biskopar, präster och diakoner en stola. Den är ett avlångt brett band i kyrkoårets liturgiska färg. Biskopen bär stolan rakt nedåthängande, prästen korsad över bröstet och diakonen korsad över högra höften.

Mässhake
Vid nattvardsfirande bär präster och biskopar sedan en mässhake över alba och stola. Mässhaken är ett poncholiknande plagg som liksom stolan har liturgisk färg.

Röcklin
Alban byts ofta ut mot ett röcklin, en fotsid, vid skjorta med vida ärmar i samband med gudstjänster utan nattvard. Det kan då handla om en högmässogudstjänst. En röcklin används utan cingulum. Stolan hänger då rakt ner även på präster och diakoner.

Övriga liturgiska kläder
Förutom de som nämnts ovan förekommer andra liturgiska kläder, exempelvis tunika, dalmatika, korkåpa, halslin, manipel, mitra och pallium.

Liturgiska färger
Till de så kallade liturgiska färgerna, vilka återfinns i de liturgiska kläder de tjänstgörande prästerna bär under olika gudstjänster och högmässor hör grönt, vitt, blå/violett, rött och svart. Läs mer om de liturgiska färgerna i samband med kyrkoåret. Det kan vara intressant att besöka kyrkan under året om inte annat för att se vilken färg som återfinns i prästen stola och mässhake.