En av de mest omtalade svenska prästerna genom tiderna var Johannes Campanius. Han prästvigdes i Uppsala år 1633. Han blev präst bland kolonisterna i det ”nya Sverige” i Amerika efter att ha varit verksam som bland annat legationspredikant vid beskickning till Ryssland. Det han blev mest känd för var att han utöver att vara präst bland kolonisterna verkade som missionär bland lenapeindianerna. Han utarbetade en ordbok där han översatte indianernas språk och dessutom översatte han Luthers lilla katekes till deras språk. Det finns dock inga bevis på att han lyckades omvända en enda indian. Däremot väcker hans ordbok förundran än idag eftersom lenapeindianerna talar i stort sett samma språk idag och hans ordbok stämmer förutom en del grammatiska fel. Ordboken var därmed en av de första böckerna på ett av indianspråken.