De senaste åren har det varit en pågående debatt huruvida Svenska Kyrkan ska höja den avgift de tar ut eller inte. I dagsläget tar kyrkan ut en skatt, som förvisso är frivillig. Man kan enkelt välja att inte betala denna skatt genom att gå ur Svenska Kyrkan. Många har de senaste åren valt att göra just det, eftersom de tycker att de inte tjänar på att vara med. På Svenska kyrkans hemsida kan man enkelt göra en överslagsräkning på vad de får in varje år, då det är belopp baserade på svenskarnas inkomster.

Vad används pengarna till?

Låt oss säga att Svenska Kyrkan varje år får in cirka 22 miljarder kronor. Detta är en relativt god uppskattning baserat på 6,7 miljoner medlemmar, som betalar 0,99% av sin årslön i kyrkoavgift. Ser vi till att den genomsnittliga årslönen enligt SCB är 340 000 kronor, kommer vi fram till den tidigare nämnda slutsumman. Vad går då dessa pengar till? Kyrkan har en rad initiativ för att bland annat hjälpa de utsatta i samhället. En stor del av summan går till stiftelser, ekonomiskt stöd och stipendium. Även initiativ som hjälp med att sätta upp olika härbärgen och allmänt stöd där det behövs i samhället, är Svenska Kyrkan känd för att vara delaktig i. Du kan själv ansöka om ett bidrag från Svenska Kyrkan – det är din rätt om du är medlem. Annars kan du ta del av hjälp med inkasso om du på kort sikt behöver ordna upp din ekonomi.

Interior of St. Vitus Cathedral, Prague, Czech Republic

De stiftelser som Svenska Kyrkan har skapat och som växer för varje år, är framför allt inriktade till de lite mer utsatta personerna i samhället. Det stämmer förvisso att vem som helst får söka ekonomiskt stöd, men funktionshindrade, sjuka, äldre och andra med funktionsnedsättningar är oftast i fokus. Om du har en förening vars mål är att göra samhället bättre eller på något vis hjälpa en utsatt grupp i samhället, är det fritt fram att söka stöd från Svenska Kyrkan. Hör av dig till din närmaste församling så får du hjälp och vägledning med hur du ska gå tillväga. Varje år bildas nya stipendier och stiftelser, så chanserna för stöd växer hela tiden. Detta beror på ett ökande antal medlemmar i kyrkan, vilket bland annat visar sig genom att fler gifter sig i Svenska Kyrkan. Dock är det inte så att vi blir mer troende, det handlar helt enkelt om att vi som befolkning växer.