De som har uppfattningen att Bibeln är en statisk, oföränderlig text kan behöva tänka om. Bibeln har nämligen funnits i ett otal versioner från dess ursprungsversion på hebreiska. Bara till svenska har man gjort fem olika officiella översättningar (om man inte räknar kung Magnus Erikssons översättning, som har gått förlorad) och minst nio icke officiella översättningar. I varje översättning ser texten annorlunda ut, med större eller mindre förändringar beroende på hur lång tid som har gått sedan den senaste översättningen, och beroende på vem översättaren är. Den senaste officiella, svenska översättningen av Bibeln kallas Bibel 2000.

Bibel 2000 är ett projekt som inleddes redan 1973, då den så kallade Bibelkommissionen fick i uppdrag av Sveriges regering att göra en ny bibelöversättning. Arbetet bekostades av Kyrkofonden, som hör till Svenska kyrkan. Den tidigare översättningen hade gjorts år 1917, och många ansåg därför att det var välbehövligt att uppdatera språket i Bibeln till ett mer lättläst och modernt sådant, och föra in texterna i det nya årtusendet. Och det var så lång tid som arbetet skulle ta: översättarna var klara med det Nya testamentet år 1980, och med det som kallas Tillägg till Gamla testamentet (som är apokryferna) år 1986. De kunde sedan till slut presentera hela översättningen för regeringen den 17 november 1999, med utredningsbeteckningen SOU 1999:100. Den nya Bibeln började så spridas inför jul år 1999. Ett år senare, nu i det nya årtusendet, släpptes en mer fullständig version av texterna, då man bland annat inkluderat översättarnas fotnoter, och denna fick beteckningen SOU 2000:100.1280px-Bibel_2000

En stor skillnad i översättningen av denna bibel jämfört med tidigare biblar var att de som förr översatte biblar generellt sett var teologer som var specialister på grundspråken, till exempel fornhebreiska. Vid denna nya översättning valde man dock att para ihop dessa specialister med andra specialister, nämligen specialister på det moderna svenska språket och på stilistik. Några exempel på de som medverkade var Tomas Tranströmer, Karl Vennberg och Gun-Britt Sundström.

Om du är nyfiken på berättelserna i Bibeln, men känner att det är övermäktigt att ge sig på att läsa de flortunna sidorna, kan det vara en bra idé att prova att lyssna på Bibeln som ljudbok. På Storytel.se finns tusentals ljudböcker, bland annat flera versioner av Bibeln på engelska.