En begravning är en stillsam och fin ceremoni som går ut på att minnas, hedra och säga farväl till någon som precis har avlidit. Många upplever dessa tillställningar som väldigt fina och viktiga, medan de för andra kan framkalla stark ångest och bara upplevas som ett nödvändigt ont. För en del går det så långt att de inte ens går på begravningar. Oavsett var man själv står i dessa frågor kan det vara bra att ha tänkt lite på sin egen begravning åtminstone en gång, så att de efterlevande vet hur du vill att din begravning ska se ut. Vill du spridas för vinden? Begravas i en annan kommun? Eller kanske ha det helt borgerligt? Detta kan vara bra att ha skrivit ner för de efterlevande att läsa. Man försöker nämligen alltid att så långt det går följa den avlidnes önskan, även om begravningsceremonin i sig mest är till för de efterlevande.

Att hitta begravningsplats

Alla har en garanterad plats för begravning i den kommun och församling som de tillhör. Hur lång tid det tar från dödsfall till begravning är lite olika. Det är lång väntetid i Stockholm om man jämför med resten av landet. Men oftast sker det inom en månad oavsett var du bor. Vill du ordna en begravning i en annan kommun än din egen kan du ringa till den aktuella kommunen och höra vad som gäller. Det är alltid högsta prioritet att den avlidnes önskan uppfylls så exakt som det bara går. Just därför är det så viktigt att det framgår tydligt vad den avlidnes önskan verkligen är. Vill du till exempel att din aska ska spridas med vinden? Då behövs ett tillstånd från länsstyrelsen först. Aska får nämligen spridas i öppna hav och i allmän skog och mark om du har ansökt om tillstånd från länsstyrelsen att göra detta. Däremot får du aldrig förvara aska hemma. Begravning däremot måste ske på avsedd gravplats och kan inte göras var som helst.

Rätten till en ceremoni

En ceremoni sker oftast tillsammans med en präst som håller en begravningsgudstjänst, vilket då vanligtvis brukar ske i en kyrka. Viktigt att veta är dock att den som inte är medlem i Svenska kyrkan inte heller har rätt till en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Däremot finns det en lag om gravsättning vilket gör att alla tillåts en sista vila i en gravplats på kyrkans område, men som sagt – ingen traditionsenlig begravning. Detta kan vara bra att ha i åtanke då det för många efterlevande kan kännas som en viktig del i sorgearbetet att få ha en kyrklig begravning enligt kyrkans mångåriga traditioner. Naturligtvis går det att ha borgerliga begravningar med en borgerlig begravningsförrättare. Det är även möjligt att inte ha någon begravningsceremoni alls. Eller, om de anhöriga önskar, kan de hålla i ceremonin på begravningen helt själva utan begravningsförrättare. Hemsidan begravningsbyråinfo.se har mer information för dig som vill ha hjälp av en begravningsbyrå.