Innan år 1996 blev alla barn som föddes i Sverige automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan om barnets föräldrar var medlemmar. Sedan 1996 blir man medlem i Svenska Kyrkan genom dopet eller om så önskar i avvaktan på dopet, vilket betyder att gå med i Svenska Kyrkan är en aktiv handling från barnets vårdnadshavare eller från en själv om man är vuxen/myndig.

År 2015 var 63,2 % av befolkningen medlemmar i Svenska Kyrkan. Många vårdnadshavare väljer att döpa sina barn både av tradition och av religion även om de själva inte aktivt brukar gå och besöka kyrkan. En del väljer dock att inte döpa sina barn av olika anledningar som till exempel tillhörande av annan religion eller vårdnadshavarna inte anser sig själva som troende och därför inte känner sig bekväma med att döpa sitt barn inom Svenska Kyrkan. Det här innebär dock inte att dessa personer inte är välkomna på aktiviteter arrangerade av Svenska Kyrkan.

Svenska Kyrkan anordnar många olika aktiviteter och på dessa är alla innevånare i Sverige välkomna oavsett medlemskap eller ej. Exempel på aktiviteter och verksamheter som arrangeras av Svenska Kyrkan är Öppna förskolan. En öppen förskola är en barnverksamhet dit barn kommer tillsammans med vårdnadshavare. Barnen är inte inskrivna som de är i förskolan och öppna förskolan är kostnadsfri och är ett komplement till den vanliga förskoleverksamheten. Till Svenska Kyrkans öppna förskola är alla barn mellan 0 och 5 år välkomna med sina vårdnadshavare. Exempel på andra aktiviteter arrangerade av kyrkan är körsång och barnteater. Svenska Kyrkan fokuserar ofta på att skapa mötesplatser där människor kan mötas och få umgås och till dessa mötesplatser är alla välkomna.

Svenska Kyrkan vill gärna att så många innevånare som möjligt får möjlighet att deltaga i deras aktiviteter och brukar därför synas och marknadsföra sig själva ute i samhället. Ibland kan du till exempel träffa representanter därifrån på lokala marknader där de delar ut gratis kaffe/te eller saker så som gratis reflexer och andra produktprofiler från exempelvis Medtryck med Svenska Kyrkans logga på.